Bouwheer, projectontwikkelaar, aannemer

 

Archeologische bedrijvenBij de aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning worden bouwheren vaak geconfronteerd met verplicht archeologisch onderzoek. Dit onderzoek kan gaan van een voorafgaandelijke bureaustudie tot een volledige archeologische opgraving. Vaak betreft het een volledig traject of soms worden slechts enkele kleinere onderzoeken van de bouwheer gevraagd. Bij mij kunt u terecht voor een volledige begeleiding van het archeologisch project, gaande van advisering tot kwaliteitscontrole, alsook voor het uitvoeren van gedeeltes van het onderzoek.

Bekijk mijn ervaring in deze sector.

Bekijk hieronder de verschillende door mij aangeboden diensten.

 

ADVISERING/CONSULTANCY

Wanneer u mij vraagt als adviseur voor archeologische projecten wordt het volledige archeologische traject van begin tot einde door mij opgevolgd met oog voor de vooropgestelde timing, het voorziene  budget en de eisen gesteld door de overheid.

 • Samenstellen onderzoeksteam
 • Bijwonen vergaderingen, schrijven verslagen
 • Trajectbegeleiding
 • Kwaliteitscontrole naleven overheidsnormen
 • Evaluatie resultaten, advisering vervolgonderzoek

UITGEVOERDE DEELONDERZOEKEN

 • Prospectie met ingreep in de bodem
 • Booronderzoek
 • Desktopstudie
 • Beperkt bouwhistorisch onderzoek
 • Archeologisch onderzoek
 • Archeologische begeleiding

 

PUBLIEKSWERKING

 • Voorstellen resultaten
 • Lezing, voordracht, causerie
 • Tijdelijke of permanente exhibitie
 • Teksten website of personeelsblad
 • Rondleidingen opgraving, opensleuvendag, …

 

Heeft u nog vragen omtrent de door mij aangeboden diensten, aarzel dan niet om mij te contacteren. Dit kan telefonisch of per mail.

 

Robby Vervoort
Freelance Senior Archeoloog
research & consultancy


Guldensporenstraat 143
2140 Borgerhout


robby.vervoort@freelance-archeoloog.be
0479827253 - 032356002
btw: BE0536.485.026


Webdesign & webdevelopment by Eye Webdesign